חברות שנתית מנצחים בעמותת מיל"ה 2024 - תשלום חד פעמי

דמי חבר עבור מנצח לשנת 2024 ניתן לשלם דרך קישור זה בכ"א

או בהעברה לחשבון הבנק של מיל"ה:

המוטב עמותת מיל"ה בנק דיסקונט
חשבון בנק:
10146573
סניף: 145 גבעתיים

פרטי המזמין
נייד *

בחר אירועים
לא נימצאו רשומות

 

wait