הרשמה לשיעור ניסיון חוגי ציור ורישום


פרטי התלמיד
איש קשר

בחר מפגש לשיעור ניסיון
סניף
 
אנא בחר סניף
לא נימצאו רשומות

* שיריון מקום בשיעור הניסיון אינו מהווה שיריון מקום באופן קבוע בחוג.

להרשמה לחוגים באופן קבוע:

 https://lp7.senzey.com/ofirbuskila/1

 

wait